O nama

RUDAR PROJEKT d.o.o. je specijalizirana tvrtka za rudarske projekte i mehanizaciju. Naš jedinstveni pristup poslovanju garantira cjelovita rješenja od istraživanja do eksploatacije mineralnih sirovina i rudarske opreme.

Usluge

Specijalizirali smo se za projektiranje, istraživanje, eksploataciju te prodaju rudarske opreme i mehanizaciju tako da možemo biti Vaš pouzdan poslovni partneri tijekom cijelog vijeka rudarskog projekta.

Oprema

Razvijamo i prodajemo vlastitu rudarsku opremu te ujedno nudimo i polovnu rudarsku opremu. Servis i rezervne dijelove osiguravamo za vlastitu ali i opremu drugih proizvođača.

Pokrećete li projekt u rudarstvu ili već imate postojeći?

Na pravome ste mjestu! Pogledajte naše reference i uvjerite se u našu kvalitetu te nas kontaktirajte s povjerenjem.
Reference

Naše usluge

ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

Prikupljanje svih dostupnih podataka o istraživanoj lokaciji kako kabinetskih tako terenskih te izrada izrađuje se trodimenzionalan model ležišta te se procjenjuje potencijal lokacije.

EKSPLOATACIJA LEŽIŠTA

Prije izvođenja eksploatacije na terenu izrađuju se modeli faza i završnog stanja eksploatacije kako bi se proračunali troškovi, prihod i dobit rudarskog zahvata.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Od istražnog prostora do eksploatacijskog polja te koncesije za eksploataciju mineralne sirovine projektna dokumentacija osigurava da je zahvat u skladu sa zakonom i pravilima struke.

OPREMA I MEHANIZACIJA

Pouzdana rudarska oprema i mehanizacija osiguravaju eksploataciju prema projektnom planu zato nudimo novu rudarsku mehanizaciju iz vlastite proizvodnje te polovnu opremu.

MODELIRANJE I SIMULACIJE

Fotogrametrijski modeli situacije te trodimenzionalni modeli ležišta i eksploatacije osiguravaju preciznu simulaciju i analizu svih faza rudarskih radova.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša oduvijek je bila dio rudarske prakse tako i mi poklanjamo posebnu pažnju tijekom projektiranja rudarskih zahvata kako bi utjecaj na okoliš bio što manji.

REFERENCE

Najnoviji projekti koje smo odradili

Konjuška

Skakavac

Tambura

Crvene stijene

Zahtjeve klijenata rješavamo na brz i efikasan način u čemu nam pomaže praćenje tehnoloških trendova te ulaganje u znanje. Svakom klijentu pristupamo na jedinstven način kako bi omogućili najkvalitetniju uslugu

U ponudi

Najnoviji unosi mehanizacije na prodaju

OGLAS 2 DRUGI TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

OGLAS 3 TREĆI TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

OGLAS 4 ČETVRTI TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

OGLAS 5 PETI TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Posljednje novosti

Be part of the revolutionary theme
14 tra 09:41 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula...

Large Support Team
14 tra 09:40 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula...

SEO & Marketing Campaign
14 tra 09:40 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula...

Various Demos & Premade Pages
14 tra 09:39 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula...