Crvene stijene

Opis projekta

MINERALNA SIROVINA
Arhitektonski-građevni kamen
LOKACIJA
Općina Jajce, Srednjobosanski kanton, Bosna i Hercegovina
POVRŠINA ZAHVATA
298 393 m2
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Optimizacija eksploatacije arhitektonsko-građevnoga kamena u ovisnosti o tehno-ekonomskim faktorima, 2017.
Glavni rudarski projekt eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Crvene stijene”, 2016.
OPIS ZAHVATA
Lokalitet “Crvene stijene” nalazi se na jugozapadnim padinama planine Hranče, odnosno užeg lokaliteta Ovčine, uz asfaltni put koji od Jajca vodi prema Bešpelju, poznatom boksitonosnom lokalitetu.
U morfološkom pogledu, teren je brdovit, s kotama između 890 i 1090 m n.v. te ustrmljava od zapada i sjevera ka dominantnoj koti 1208 m n.v. planine Hranče. Eksploatacijsko polje arhitektonsko-građevnog kamena zahvaća dio boksitonosnog područja Crvene stijene, po površini, odnosno krovinski dio po strukturi stijena. Površina eksploatacijskog polja je većim dijelom prekrivena šumom i travom te mjestimičnim izdancima uslojenih stijena karbonatnog sastava. Rubnim dijelom pruža se vertikalna litica na kojoj izdanjuju slojevi karbonatnih stijena, visine i do 30-tak metara.