Konjuška

Opis projekta

MINERALNA SIROVINA
Tehnički-građevni kamen
LOKACIJA
Općina Primošten, Šibensko – kninska županija, Hrvatska
POVRŠINA ZAHVATA
221 700 m2
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Idejni rudarski projekt eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Konjuška”, 2019.
OPIS ZAHVATA
Teren kojeg obuhvaća eksploatacijsko polje “Konjuška” nalazi se na blagoj padini. Niži zapadni dio eksploatacijskog polja ima nadmorsku visinu od 203 m do 204 m, dok se prema istoku postupno izdiže s najvećim vrhom na nadmorskoj visini od 259 m.
Na ležištu gdje nema eksploatacije vidljivo je nisko raslinje odnosno makija od grmlja, smreke i drače. Eksploatacijsko polje je otvoreno na zapadnoj strani i razvijeno s dvije etaže koje se nalaze na 204 m n.v. i 224 m n.v.