Skakavac

Opis projekta

MINERALNA SIROVINA
Boksit
LOKACIJA
Općina Jajce, Srednjobosanski kanton, Bosna i Hercegovina
POVRŠINA ZAHVATA
802 925 m2
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Glavni rudarski projekt eksploatacije boksita u ležištu L-1 na području “Skakavac”, 2018.
OPIS ZAHVATA
Šire područje u kojem se nalazi i ležište L-1 obuhvaća južne padine Ranče planine koje vrlo strmo prelaze u prostranu neogensku zaravan. Nadmorska visina neposrednog okruženja ležišta kreće se u prosjeku od 850 do 950 m
n.v. U morfološkom pogledu, teren je brdovit-planinski, s kotama između 800 i 1 200 m n.v. Područje eksploatacijskog polja obraslo je crnogoričnom šumom pretežno jele i smreke te sporadično bjelogorična vrsta bukva, a mjestimično se nalaze izdanci stijena.
Na kontaktu podine i krovine, na dubini od 00 do 29,50 m smješteno je ležište L-1, Skakavac. Oblik i veličina utvrđeni su s 13 istražnih bušotina. Od toga je 6 bušotina probušilo boksit, a ostalih sedam bušotina su konturne. Površina ležišta iznosi 2 546 m2.