Eksploatacijsko polje geotermalne vode „Draškovec AATG“

Analizom geotermalne vode iz bušotine Draškovec-1 (DR-1) i otopljenog plina utvrđeni su kemijski sastav i fizikalna svojstva geotermalne vode i u njoj otopljenih plinova. Plin iz tehnološkog procesa separacije može se spaljivati na baklji ili ako je ekonomski opravdano koristi u gospodarske svrhe. Maksimalna izmjerena temperatura na dnu bušotine iznosila je 113 °C.

Očekivana vertikalna dubina usmjerene bušotine Draškovec – 2 (Dr-2) predviđa se na 2 320 m s točkom skretanja na dubini 940 m, s otklonom L = 1 091 m i azimutom od 45°. Nakon izgradnje i opremanja bušotine, predviđa se njeno eksploatacijsko i hidrodinamičko ispitivanje i osvajanje za pridobivanje geotermalne vode.

Draškovec AATG - Rudar projekt

Draškovec AATG - Rudar projekt

MINERALNA SIROVINA

Geotermalna voda

LOKACIJA

Grad Prelog, Međimurska županija, Hrvatska

POVRŠINA ZAHVATA

11 184 100 m2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

  1. Glavni rudarski projekt izrade istražne bušotine Draškovec – 2 (DR-2) u istražnom prostoru geotermalne vode “Draškovec AATG” – tipski projekt
  2. Izvještaj o geološkim podacima područja Draškovec
  3. Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – istražni prostor geotermalne vode “Draškovec AATG”
  4.  Elaborat usklađenosti zahvata Draškovec AATG s prostorno planskom dokumentacijom
  5. Analiza ispitivanja proizvodnih podataka geotermalne istražne bušotine Draškovec – 1 (DR – 1)
  6. Ponuda za javno natjecanje za dodjelu istražnog prostora za ispitivanje geotermalne vode na istražnom prostoru geotermalne vode “Draškovec AATG”
  7. Zahtjev za odobrenje istraživanja mineralne sirovine – geotermalne vode na istražnom prostoru “Draškovec AATG