Eksploatacijsko polje ugljena „Košute – Turjaci“

Eksploatacijsko polje „Košute – Turjaci“ nalazi se na granici područja grada Sinja (39,43% površine) i grada Trilja (60,57 % površine), u blizini državne ceste D60 Brnaze – Vinjani Donji. Nalazi se u neposrednoj blizini naselja Turjaci (cca 500 m) te neposredno uz naselje Košute. Od naselja Dicmo udaljeno je oko 7 km istočno, a od Sinja oko 10 km u smjeru jugoistoka, a od Trilja je udaljeno oko 4 km sjeverozapadno.

Ležište „Košute -Turjaci“ nalazi se u miocenskim naslagama (neogen) koje su taložene u jezerskim bazenima – paleodepresijama. Uz granicu lapora sa starim naslagama dolaze naslage kvartarnog pijeska. Ležište je izgrađeno od dobro sortiranih, finozrnatih, vapnenačkih pijesaka, koji u sastavu imaju oko 75% CaCO3 i oko 20% SiO2. Naslage ugljena lignita pojavljuju se u obliku leća različitih debljina i oblika. Glavni smjer pružanja lignitnih naslaga je istok – zapad.

Rudar projekt - Košute TurjaciRudar projekt - Košute Turjaci

MINERALNA SIROVINA

Ugljen i kvarcni pijesak

LOKACIJA

Grad Sinj i Trilj, Splitsko – dalmatinska županiji, Hrvatska

POVRŠINA ZAHVATA

287 100 m2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

  1.  Elaborat procjene tržišne vrijednosti rudarskog zahvata „Košute-Turjaci“
  2. Elaborat likvidacijske vrijednosti rudarskog zahvata „Košute-Turjaci