Projekti

Konjuška

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Primošten, Šibensko – kninska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 221 700 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Idejni […]

Skakavac

MINERALNA SIROVINA Boksit LOKACIJA Općina Jajce, Srednjobosanski kanton, Bosna i Hercegovina POVRŠINA ZAHVATA 802 925 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Glavni rudarski […]

Tambura

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Fažana, Istarska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 38 825 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Zahtjev promjene granica […]

Crvene stijene

MINERALNA SIROVINA Arhitektonski-građevni kamen LOKACIJA Općina Jajce, Srednjobosanski kanton, Bosna i Hercegovina POVRŠINA ZAHVATA 298 393 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Optimizacija […]

Topusko

MINERALNA SIROVINA Geotermalna voda LOKACIJA Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA Istražni prostor nije definiran PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Elaborat analize […]

Selnice GT

MINERALNA SIROVINA Geotermalna voda LOKACIJA Općina Selnice, Međimurska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 39 686 400 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Program istraživanja […]

Smiraj

MINERALNA SIROVINA Arhitektonsko-građevni kamen LOKACIJA Općina Bosansko Grahovo, Hercegbosanska županija, Bosna i Hercegovina POVRŠINA ZAHVATA 25 000 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA […]

Draškovec AATG

MINERALNA SIROVINA Geotermalna voda LOKACIJA Grad Prelog, Međimurska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 11 184 100 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Glavni rudarski […]

Lazine

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Livno, Hercegbosanska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 49 900 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Glavni rudarski projekt […]

Mali Vuković

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Slunj, Karlovačka županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 33 000 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Zahtjev za dodjelu […]

Pregrada

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Grad Pregrada, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 124 700 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Dopunski rudarski projekt […]

San

MINERALNA SIROVINA Arhitektonski-građevni kamen LOKACIJA Općina Široki Brijeg, Zapadno Hercegovačka županija, Bosna i Hercegovina POVRŠINA ZAHVATA 43 262 m2 PROJEKTNA […]

Vojnić Breg

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Bedekovića, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 95 900 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Dubinska analiza (due […]

Gola Glava

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Gračac, Zadarska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 82 000 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Rudarski projekt eksploatacije […]

Močići

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 38 000 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Elaborat o rezervama […]

Bujakovac

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Muć, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 54 800 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Idejni projekt za […]

Kremešnica

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Lasinje, Karlovačka županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 198 100 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Zahtjev za izdavanje […]

Crna Draga

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Lasinje, Karlovačka županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 168 900 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Zahtjev za izdavanje […]

Krivi Dolac

MINERALNA SIROVINA Tehnički-građevni kamen LOKACIJA Općina Muć, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 174 950 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Glavni rudarski projekt […]

Begulici

MINERALNA SIROVINA Gips LOKACIJA Općina Gračac, Zadarska županija, Hrvatska POVRŠINA ZAHVATA 118 000 m2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Studija o utjecaju na […]

Vlasinje

MINERALNA SIROVINA Boksit LOKACIJA Vlasinje, Općina Jajce, Bosna i Hercegovina POVRŠINA ZAHVATA V-1 ležište: 2316 m2, V-2 ležište: 3078 m2, […]