Opći uvjeti poslovanja Silver Cluba

Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu Opći uvjeti) Silver club rent a fashion (dalje u tekstu Klub) temeljne su postavke i pravila poslovanja Kluba. Opći uvjeti Kluba sastavni su dio Pristupnice za članstvo u Klubu.

Potpisom Pristupnice smatra se da ste pročitali naše Opće uvjete, razumjeli ih, te da ih u potpunosti prihvaćate.

 

1. O SILVER CLUBU

Silver Club rent a fashion (Klub) je zaštićeni brand u vlasništvu tvrtke Imadora d.o.o. Poslovanje Kluba bazira se prvenstveno na posuđivanju modnih dodataka svojim članovima kao osnovnoj usluzi te pružanju dodatnih usluga koje mogu koristiti samo članovi Kluba. Popis postojećih i uvođenje novih usluga objavljuje se na služenoj Web i Facebook stanici Kluba a mogu se dobiti i u prostorijama Kluba.

Klub također pruža i usluge koje nisu uvjetovane članstvom u Klubu (kao npr. prodaja). U slučaju korištenja takvih usluga članovi Kluba koriste niz pogodnosti i popusta.

 

2. UČLANJENJE U KLUB

Član Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba. Članstvo je godišnje i vrijedi od datuma učlanjenja do istog datuma slijedeće godine. Za učlanjenje u Klub potrebno je ispuniti Pristupnicu, uplatiti osiguranje za posudbu i godišnju članarinu.

Izraz Član Kluba koristi se za osobu koja je učlanjena u klub putem Pristupnice i koja je dobila svoj članski broj i člansku karticu. Punopravni član Kluba sa svim pravima postaje se nakon uplate punog iznosa osiguranja i članarine.

Članstvom u Klubu stječe se pravo na posudbu premeta namijenjenih posudbi, korištenje drugih usluga koje pruža Klub svojim članovima kao i ostvarenje popusta koje Klub nudi svojim članovima za korištenje usluga koje nisu uvjetovane članstvom.

Član Kluba samostalno odlučuje o korištenju prava na posudbu, usluga Kluba i popusta koje Klub nudi. U slučaju nekorištenja tog prava, Imadora d.o.o kao vlasnik Kluba, ne snosi nikakvu odgovornost niti je u obvezi povrata iznosa jednom uplaćene članarine i osiguranja za posudbu predmeta posudbe u periodu trajanja članstva kao niti nakon njega.

Pristupnicu popunjava član Kluba i potpisuje u znak prihvata Općih uvjeta koji su sastavni dio Pristupnice. Prilikom potpisivanja Pristupnice član Kluba dobiva svoj članski broj i člansku karticu koja glasi na njezino/njegovo ime. Pristupnica sadrži podatke o članu Kluba. Osobni i kontakt podaci na prijavnici mogu se i ne moraju popuniti. Obavezno je popuniti ime i prezime, vrstu paketa koji se koristi te datum učlanjenja. Osobni i kontakt podaci koriste se isključivo za praćenje članstva u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Svi se podaci o članovima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

3. GODIŠNJA ČLANARINA I OSIGURANJE ZA POSUDBU

Godišnja članarina uplaćuje se prilikom učlanjenja jednokratno ili u dvije rate s mogućnošću odgode plaćanja od 1 mjesec od dana potpisivanja Pristupnice za članstvo u Klubu.

Osiguranje za posudbu je iznos koji se prilikom prvog učlanjenja u Klub jednokratno uplaćuje. Osiguranje služi za naknadu štete za slučaj da se posuđeni predmet ne vrati u Klub, ne vrati u Klub na vrijeme, uništi, djelomično ošteti, izgubi i/ili na bilo koji drugi način onemogući njegovo daljnje posuđivanje i korištenje u Klubu. U slučaju navedenog potrebno je da član Kluba uplati novo osiguranje odnosno razliku do visine punog iznosa osiguranja ako se iz osiguranja pokrivalo djelomično oštećenje. Ukoliko član to ne učini neće biti u mogućnosti nastaviti s posudbom ali će moći nastaviti koristiti ostale usluge Kluba (sve osim posudbe). Neiskorišteno osiguranje prenosi se u iduću godinu. Osiguranje također služi za obnovu predmeta posudbe zbog njihova vremenskog ograničenja korištenja ali i habanja. U slučaju prestanka članstva osiguranje se ne vraća.

Članovi Kluba se obvezuju s dužnom pažnjom postupati s posuđenim predmetima, u torbe ne stavljati hranu, piće i predmete koji ih mogu oštetiti te ih ne koristiti u druge svrhe osim za svrhu za koju su namijenjeni. U protivnom Klub ima pravo troškove za nastala oštećenja pokriti iz osiguranja umanjujući osiguranje djelomično ili u punom iznosu ovisno o oštećenju.

 

4. POSUDBA PREDMETA

Član Kluba stječe pravo na posudbu broja i vrste predmeta koji su namijenjeni posudbi ovisno o paketu za koji je uplatio osiguranje. Paketi posudbe navedeni su u cjeniku. Za svaki predmet prilikom posudbe plaća se cijena za pojedinačnu posudbu. Cijena je različita i ovisi o vrsti i kategoriji predmeta.

Premeti se posuđuju na period do 7 (sedam) dana kao vikend i 15 (petnaest) dana kao redovna posudba.

Nakon isteka 7 (sedam) dana – za vikend posudbu, odnosno 15 (petnaest) dana za redovnu posudbu, predmet se mora vratiti u Klub. Ukoliko se predmet ne vrati u Klub plaća se zakasnina koja se obračunava prema cjeniku Kluba. Ukoliko se predmet želi posuditi na još 7 (sedam) odnosno 15 (petnaest) dana mora se obaviti produženje ili putem telefona ili putem e-maila. U tom slučaju nema naplate zakasnine.

Nakon proteka 15 (petnaest) dana za vikend posudbu odnosno 30 (trideset) dana za redovnu posudbu predmet se mora fizički vratiti u Klub. Ponovna posudba istog predmeta nakon isteka 15 odnosno 30 dana moguća je ukoliko predmet nije rezerviran za posudbu od strane drugog Člana. Ukoliko se predmet nakon proteka perioda od 15 odnosno 30 dana ne vrati u Klub plaća se zakasnina prema cjeniku Kluba.

Ukoliko se predmet niti nakon isteka perioda od 60 dana ne vrati u Klub, član gubi osiguranje i članarinu. U slučaju da želi nastaviti posuđivanje predmeta član mora uplatiti zakasninu, cijenu posudbe za protekli period i novo osiguranje. U dogovoru s Klubom ne gubi članstvo niti uplaćenu članarinu.

 

5. CIJENE

Sve cijene za usluge koje koriste članovi Kluba navedene su u cjeniku koji je dostupan u prostorijama Kluba kao i na Web i Facebook stanicama Kluba. Imadora d.o.o. kao vlasnik Kluba zadržava pravo izmjene cijena u cjeniku. Izmjena cijena ne odnosi se na uplaćene članarine i osiguranja za posudbu koji su fiksni za period za koji su uplaćeni.

 

6. POGODNOSTI I POPUSTI

Uz posudbu predmeta članovi Kluba mogu koristiti i sve ostale usluge koje nudi Klub a koje će se postepeno uvoditi i unapređivati. Članstvo u Klubu također omogućuje različite pogodnosti i popuste koji se kontinuirano ili periodički nude članovima kluba a koji se objavljuju na službenim Web i Facebook stanicama Kluba. Budući da Klub također pruža i usluge koje nisu uvjetovane članstvom u Klubu (kao npr. prodaja), Klub omogućava svojim članovima popuste za takve usluge. Visina popusta za takve usluge ovisi o aktivnosti člana Kluba u posudbi predmeta namijenjenih posudbi odnosno, aktivniji članovi ostvaruju veće popuste.

 

7. GUBITAK ČLANSKE KARTICE

U slučaju gubitka članske kartice član Kluba mora odmah obavijestiti Klub o gubitku kartice kako ne bi došlo do neovlaštenog korištenja kartice od strane druge osobe. U slučaju gubitka, član će dobiti novu karticu i novi članski broj bez dodatnih troškova, uz obavezno predočenje osobne karte i popunjavanje obrasca za izdavanje zamjenske članske iskaznice. Prethodna kartica i članski broj prestaju važiti.

Imadora d.o.o. kao vlasnik Kluba ne odgovara za moguću štetu nastalu gubitkom članske kartice i/ili neovlaštenim korištenja članske kartice od strane druge osobe.

 

8. PRESTANAK ČLANSTVA

Članstvo u Klubu automatski prestaje (a)nakon proteka perioda od jedne godine ( bez obnove članstva), (b) u slučaju namjerne zlouporabe članske kartice ili od strane člana ili od strane druge osobe, (c) u slučaju višestrukog gubitka/uništenja predmeta (procjena i odluka Kluba), (d) u slučaju da se član ne javi u Klub u periodu od 60 dana a nije vratio posuđene predmete (e) te u slučaju nepoštivanja Općih uvjeta.

 

9. IZMJENA OPĆIH UVJETA

Imadora d.o.o. kao vlasnik Kluba ima pravo izmjene Općih uvjeta u bilo kojem trenutku o čemu će članovi Kluba biti pravovremeno obaviješteni putem službenih Web i Facebook stranica i u prostorijama Kluba.